Ποιοί είμαστε!

Img
Το 2010 ξεκίνησε η δραστηριότητα μας από μία ομάδα ανθρώπων,

με πλούσιο βιογραφικό σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης ασφάλειας.
Χτίσαμε σταδιακά μία σύγχρονη επιχείρηση  υπηρεσιών ασφαλείας που δεν καλύπτει απλά τις βασικές ανάγκες, αλλά δίνει ολοκληρωμένες λύσεις στο διαρκώς αυξανόμενο περιβάλλον ανασφάλειας, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο σε μεγαλύτερη κλίμακα θεμάτων ασφαλείας και προστασίας.
Η αποτελεσματικότητα που έδειξε η εταιρεία μας από τα πρώτα της βήματα, αποτέλεσε το 'κλειδί' για μια εντυπωσιακή είσοδο  στην αγορά και την εξασφάλιση  ποιοτικού στρατηγικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.
Ο καθορισμός, βάση συγκεκριμένων σεναρίων κινδύνων, των αναλυτικών και λεπτομερών σχεδίων διεξαγωγής μιας ασφαλούς εκδήλωσης ή της ασφαλούς λειτουργίας ενός κτιρίου ή της ασφαλούς συνοδείας ενός Υψηλού Προσώπου καθορίζουν την  οργάνωση και τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιχειρήσεων ασφάλειας.

Είμαστε μια ελληνική εταιρεία που παρέχει καινοτόμες ιδιωτικού τομέα τοπικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ελληνικούς και μη πελάτες. Η εταιρεία μας συνεχώς αναβαθμίζεται με τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα ασφαλείας και με ευρωπαϊκές προδιαγραφές για να έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε εξειδικευμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια σημειώνονται ραγδαίες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές και εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες συντελούν μεταξύ των άλλων και στην ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση της εγκληματικότητας. Τα προβλήματα αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις, γίνονται συνεχώς οξύτερα και πολυπλοκότερα και η αντιμετώπισή τους παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, παρά τις εντεινόμενες προσπάθειες των αρχών ασφαλείας. Εν όψει της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης και των καθημερινά αυξανόμενων αναγκών αστυνόμευσης σε όλες σχεδόν τις χώρες του δυτικού κόσμου, σημαντικός αριθμός φυσικών και νομικών προσώπων προσέφυγε και προσφεύγει σε ιδιωτικές εταιρείες, για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας, πέραν δηλ. εκείνων που λαμβάνονται από τις αστυνομικές αρχές. Οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας [Ι.Ε.Π.Υ.Α.] γνωστές ως "SECURITY", παρέχουν έναντι αμοιβής, υπηρεσίες "ασφάλειας", αναλαμβάνοντας κυρίως τη φύλαξη - προστασία εγκαταστάσεων, προσώπων, πραγμάτων, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων αξιών, τον έλεγχο επιβατών και αποσκευών για λογαριασμό αεροπορικών εταιρειών κλπ, με τις εξουσίες και τα δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται σε δύο νόμους τους οποίους θα αναφερθούμε στην συνέχεια. Στη χώρα μας, η λειτουργία των ανωτέρω εταιρειών, βασιζόμενη σε ξένα πρότυπα και διεπόμενη από τις διατάξεις του αστικού και εμπορικού δικαίου, εμφανίσθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 κατά πρώτον στην πρωτεύουσα και προϊόντος του χρόνου επεκτάθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με τη μορφή είτε αυτόνομων επιχειρήσεων είτε παραρτημάτων κεντρικών επιχειρήσεων. Λόγω όμως της έλλειψης ειδικού νομικού πλαισίου λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών, δημιουργήθηκε σύγχυση και αμφιβολία ως προς την έκταση και τα όρια δράσης τους, καθώς και για τον πραγματικό τους ρόλο, δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε η εντύπωση ότι ο τρόπος λειτουργίας τους υποκαθιστά στο έργο της την Ελληνική Αστυνομία και ότι αυθαίρετα και συγκεκαλυμμένα παραβιάζονται οι διατάξεις που προστατεύουν τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Εν όψει της αδιαμφισβήτητης αυτής πραγματικότητας και λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ιδιαιτερότητας και ευαισθησίας που παρουσιάζει το θέμα αυτό και ειδικότερα του εγκυμονούντος κινδύνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά και για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, κατέστη η ανάγκη θέσπισης ορισμένων περιορισμών στη λειτουργία τους, με αντικειμενικό σκοπό τη σαφή οριοθέτηση των δραστηριοτήτων τους, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού τους, την άσκηση αυτών κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τη φερεγγυότητα των εμπλεκομένων στη λειτουργία τους προσώπων, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο των ως άνω δραστηριοτήτων και προσώπων.

Η HIGH PROTECTION παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και προστασίας με εξειδίκευση στα εξής: • Ασφάλεια αθλητικών εκδηλώσεων, αναλαμβάνοντας τη φύλαξη αγώνων, προπονήσεων, τουρνουά, τελετές βράβευσης κ.α. • Ασφάλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναλαμβάνοντας τη φύλαξη φεστιβάλ, εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού, συναυλιών σε ανοικτό ή κλειστό χώρο, επισήμων εκδηλώσεων, τοποθεσιών γυρισμάτων ή στούντιο, συνεδριάσεων ή σεμιναρίων. • Συνοδεία υψηλών προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται οδηγοί /σοφέρ, προσωπική ομάδα φρούρησης, ομάδες φρούρησης αστικών περιοχών, δυνατότητα χρήσης λιμουζίνας, μηχανών και αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού κ.α. • Φύλαξη κτιρίων, οποιουδήποτε τύπου όπως: κυβερνητικά κτίρια, νοσοκομεία, βιομηχανίες, καταστήματα, εμπορικά κέντρα και γραφεία.

Παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας: • Συναγερμοί (ενσύρματοι, ασύρματοι). • Πυρανίχνευση (κάλυψη χώρων σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, με συμβατικά ή addressable συστήματα). • Πυρόσβεση (computer room, λεβητοστάσια κ.α.). • Access Control (access points όπως πόρτες – μπάρες, αναφορές από χρήση αυτών). • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (οπτική κάλυψη χώρων και παρακολούθηση εξ αποστάσεως). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κάθε σύγχρονος οργανισμός που στοχεύει στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του ,υποχρεούται να εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό του με βάση διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Η εκπαίδευση των φυλάκων μας βασίζεται στους κάτωθι άξονες:  Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς  Αντίδραση κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας ή και ομηρίας  Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση επίθεσης από πελάτη  Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση τοποθέτησης απειλής εκρηκτικού μηχανισμού  Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση κοινωνικών αναταραχών  Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση εντοπισμού παράνομων ή επικίνδυνων εγκαταλειμμένων αντικειμένων  Ενέργειες αντίδρασης και προληπτικά μέτρα για σεισμό- πυρκαγιά

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις φυλάκων σε Υψηλά Πρόσωπα, ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Η ειδική εκπαίδευση των προσωποφυλάκων αφορά στα εξής: - Χαρακτηρίζουμε και αποσαφηνίζουμε την "απειλή" - Αξιολογούμε τον κίνδυνο - Μελετάμε τους χώρους που κινούνται τα πρόσωπα που συνοδεύουμε - Σχεδιάζουμε την ομάδα ασφαλείας - Σχεδιάζουμε τον προστατευτικό σχηματισμό - Σχεδιάζουμε κύριο και εναλλακτικό δρομολόγιο συνοδείας - Περιγράφουμε την αποστολή του συνοδού ασφαλείας - Συμπεριφορά και δεοντολογία- διακριτικότητα - Παρακολούθηση και μέτρα αντιπαρακολούθησης - Αυτοάμυνα - Απαιτητική οδήγηση - Πρώτες βοήθειες.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ Η εταιρία μας ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. για το επάγγελμα των φυλάκων 1. Όπως κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από την εργασία που κάνει, απαιτείται να ακολουθεί έναν κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) για το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει θεσπίσει ανάλογο επαγγελματικό περίγραμμα που αφορά όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του ‘’Ιδιώτη Φύλακα’’, όπως η σχετική νομοθεσία της Δημοκρατίας τον ονομάζει, ή του ‘’Ιδιωτικού Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας’’, όπως αυτός ονομάζεται σε πολλές της Ε.Ε συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. 3. Για την επαγγελματική δεοντολογία το προαναφερόμενο επαγγελματικό περίγραμμα αναφέρει ορισμένα στοιχεία, τα οποία κατά γενική παραδοχή πρέπει να ακολουθεί πιστά ο ‘’Ιδιώτης Φύλακας’’, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος του επαγγέλματός του και να διατηρεί το έργο του σε υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία αυτά είναι: α. Εμπνέει στους πελάτες αίσθημα ασφαλείας και θετικές εντυπώσεις για τον ίδιο και την επιχείρηση που εκπροσωπεί. Τούτο επιτυγχάνεται με τα εξής: (1). Επιμελής παρουσία (ξυρισμένος, καθαρός, γυαλισμένα υποδήματα, προβλεπόμενη στολή καθαρή και σιδερωμένη). (2). Ευγενής, ηθικός, σοβαρός, επαγγελματικά καταρτισμένος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τους Νόμους και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας. (3). Έχει σταθερή επικοινωνία με τους εκπροσώπους του πελάτη, ανταποκρίνεται άμεσα στις απορίες και τα σχόλιά τους, βάσει του κανονισμού οδηγιών του και της γνώσης του για τον τομέα ευθύνης του, καθώς και συγκεντρώνει και παρέχει όποιες πληροφορίες χρειάζονται, όταν του ζητηθούν. β. Επικοινωνεί με το περιβάλλον εργασίας του, με συναδέλφους του, εκπροσώπους της επιχείρησης και τα αρμόδια καθ΄ ύλη πρόσωπα. Δηλαδή: (1). Ενεργεί βάσει των οδηγιών που λαμβάνει από τους ανωτέρους του, τις επιβεβαιώνει και ζητά διευκρινήσεις όπου απαιτείται. (2). Παρέχει βοήθεια πρόθυμα όπου επιβάλλεται και είναι μέσα στις δυνατότητές του να το κάνει, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. (3). Διατηρεί σχέσεις συνεργασίας και συνοχής με όλα τα μέλη της ομάδας του και συμβάλλει στην εκτέλεση των επιδιωκόμενων στόχων, εφαρμόζοντας πιστά τις τυποποιημένες διαδικασίες άσκησης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί. (4). Ενημερώνει τους συναδέλφους του και τα αρμόδια πρόσωπα, όταν αυτό απαιτείται, με τρόπο σαφή και μέθοδο κατανοητή προς αυτούς. γ.Κατανοεί, ακολουθεί και διαπιστώνει κάθε έλλειψη ως προς τις εντολές και ειδικές οδηγίες που του έχουν χορηγηθεί εκ της επιχείρησης και τις αρχές, σχετικά με την προστασία του χώρου ευθύνης του, ως ακολούθως: (1). Μελετά προσεκτικά και ερμηνεύει τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνει από τα αρμόδια πρόσωπα και ενεργεί βάσει αυτών, αναζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις από τους προϊσταμένους του. (2). Αναφέρει με σαφήνεια όποιο περιστατικό αφορά την παραβίαση, καθώς και τη μη αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών και τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής τους. δ. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους νόμους, τις διατάξεις και τα ψηφίσματα του κράτους, δηλαδή: (1). Εκτελεί τα καθήκοντά του σεβόμενος το Σύνταγμα της Δημοκρατίας. (2). Ακολουθεί τις εντολές των οργάνων της Δημόσιας Τάξης, εφόσον αυτές είναι νόμιμες, διατηρώντας σχέσεις συνεργασίας μαζί τους, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που ασκούν προς αυτόν, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες συστάσεων και αναγνώρισής τους. (3). Εκτελεί τα καθήκοντά του βάσει όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από όλες τις διατάξεις του Ποινικού και Αστικού Δικαίου, καθώς τους γενικούς και ειδικότερους νόμους και ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου.

Υπηρεσίες Ασφάλειας- Συνοδείας Επωνύμων Προσώπων (VIP) Η υπηρεσία συνοδείας – ασφάλειας υψηλών φυσικών προσώπων, χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που διατρέχει το φυλασσόμενο πρόσωπο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας μας. Στηριζόμενοι σε αυτή τη λεπτομερή αξιολόγηση εκπονούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση την καθημερινότητα του φυλασσόμενου πρόσωπου, ακόμη κι αν αυτό ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Ειδικά εκπαιδευμένοι άντρες της εταιρίας μας λειτουργούν ως συνοδοί του φυσικού προσώπου, παρέχοντάς του μία πλήρη αίσθηση ασφάλειας, ακόμη και καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Το φυλασσόμενο πρόσωπο, είτε ενήλικος είτε ανήλικος, εστιάζει στις ανάλογες καθημερινές του δραστηριότητες χάρη στον ειδικό ανά περίπτωση σχεδιασμό και χειρισμό που αποτελούν την εγγύηση της απόλυτης αποτελεσματικότητας. Εκτός από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας μας, διαθέτουμε και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, θωρακισμένο όχημα και συνοδευτικά, μηχανές αντιπαρακολούθησης αλλά και ότι άλλο θα προβλέπεται από το σχέδιο ασφαλείας που θα συνταχθεί ανα περίπτωση. Το προσωπικό ασφαλείας παρέχει κατά βάση τις κατωτέρω υπηρεσίες: • Τη φύλαξη και την διασφάλιση της μετακίνησης • Την επιτήρηση – έλεγχο για την πρόληψη και αποτροπή κακόβουλων πράξεων και ενεργειών • Τον οπτικό έλεγχο των ατόμων και λήψη προληπτικών μέτρων • Το προσωπικό θα είναι νομίμως ασφαλισμένο και θα έχει την προβλεπόμενη εκπαίδευση και γνώση Αγγλικών.

Είμαστε μια εταιρία σε συνεχή ανάπτυξη. Η προτεραιότητα στην ποιότητα και στις ανάγκες των πελατών είναι το στοίχημα που μας έχει οδηγήσει στην μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία μας.
Θέτουμε ως στόχο και όραμα, την περαιτέρω Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας μας μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των στελεχών μας και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας.