Περιπολίες (PATROL)

Img
Οι Περιπολίες (PATROL) γίνονται όλο το 24ωρο από οχήματα της εταιρείας.

Η Highprotection διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένα πληρώματα για το κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα που διαθέτει , διασφαλίζοντας τον έλεγχο του χώρου σας.

Τα πληρώματά μας κάνουν ελέγχους σε διαρκώς μεταβαλλόμενα χρονικά διαστήματα και διασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό τους φυλασσόμενους χώρους. Τα πληρώματα των περιπολικών βρίσκονται σε επαφή με τους φύλακες, τους επόπτες, τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων της εταιρίας και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, με τον πελάτη ή όποια πρόσωπα του έχει αυτός υποδείξει. Τα περιπολικά έχουν ασύρματη επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων, ώστε η αντίδρασή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι άμεση, ενώ σε περίπτωση συμβάντος ειδοποιείται και η κατάλληλη υπηρεσία (αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, ΔΕΗ κλπ) ώστε να διασφαλιστούν καλύτερα τα συμφέροντα του πελάτη.

Img
Στις φυλάξεις PATROL περιλαμβάνονται:

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος και η άμεση επέμβαση από τους εκπαιδευμένους φύλακες και τα περιπολικά της Highprotection λειτουργούν αποτρεπτικά για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά αφορά την ασφάλεια τη δική σας και της περιουσίας σας. Το είδος του αντικειμένου αλλά και του χώρου που καλείται η εταιρεία να παρέχει ασφάλεια, επιβάλλει το ανάλογο σχέδιο κατά περίπτωση, λαμβανομένων φυσικά υπόψη όλων των συλλεγομένων στοιχείων και των σχετικών πληροφοριών.