Υπηρεσίες Ασφάλειας- Συνοδείας Επωνύμων Προσώπων (VIP)

Img
Η υπηρεσία συνοδείας – ασφάλειας υψηλών φυσικών προσώπων, χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που διατρέχει το φυλασσόμενο πρόσωπο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας μας. Στηριζόμενοι σε αυτή τη λεπτομερή αξιολόγηση εκπονούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο δεν διαταράσσει σε καμία περίπτωση την καθημερινότητα του φυλασσόμενου πρόσωπου, ακόμη κι αν αυτό ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Ειδικά εκπαιδευμένοι άντρες της εταιρίας μας λειτουργούν ως συνοδοί του φυσικού προσώπου, παρέχοντάς του μία πλήρη αίσθηση ασφάλειας, ακόμη και καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Το φυλασσόμενο πρόσωπο, είτε ενήλικος είτε ανήλικος, Imgεστιάζει στις ανάλογες καθημερινές του δραστηριότητες χάρη στον ειδικό ανά περίπτωση σχεδιασμό και χειρισμό που αποτελούν την εγγύηση της απόλυτης αποτελεσματικότητας. Εκτός από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού ασφαλείας μας, διαθέτουμε και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, θωρακισμένο όχημα και συνοδευτικά, μηχανές αντιπαρακολούθησης αλλά και ότι άλλο θα προβλέπεται από το σχέδιο ασφαλείας που θα συνταχθεί ανα περίπτωση. Το προσωπικό ασφαλείας παρέχει κατά βάση τις κατωτέρω υπηρεσίες: • Τη φύλαξη και την διασφάλιση της μετακίνησης • Την επιτήρηση – έλεγχο για την πρόληψη και αποτροπή κακόβουλων πράξεων και ενεργειών • Τον οπτικό έλεγχο των ατόμων και λήψη προληπτικών μέτρων • Το προσωπικό θα είναι νομίμως ασφαλισμένο και θα έχει την προβλεπόμενη εκπαίδευση και γνώση Αγγλικών.